Kdo jsme?


Charakteristika SVP

SVP VARIANTA je ambulantní preventivně výchovné a poradenské zařízení pro děti a dospívající, jež se ocitnou v náročné životní situaci, převážně ve spojení s problémovým chováním (potíže ve škole, v rodině, osobní a vztahové problémy či poruchy chování). SVP vychází vstříc všem věkovým kategoriím ( od vstupu do školy až frekventanty středních škol ). Poskytuje dále individuální poradenství pro rodiče a učitele.

SLUŽBY ZAJIŠŤUJE:

 • psycholog
 • speciální pedagog
 • sociální pracovniceKdy nás vyhledat?

Nejprve je nutné rozeznat běžné zlobení od závažných "poruch chování". Běžné zlobení je přirozený psychický vývoj dítěte, kdežto výchovné problémy představují dlouhodobou zátěž pro všechny zúčastněné a mají negativní vliv na mezilidské vztahy. Je velmi důležité rozpoznat "prvotní signály" a obrátit se včas na pomoc odborníka.Prvotní příznaky:

  V domácím prostředí:

  Nedodržování pravidel, neplnění svých povinností, nerespektování rodičů, neobvyklé chování, časté hádky, lhaní, podvádění, krádeže, slovní, či fyzická agresivita, pozdní návraty domů, či útěky z domu.


  Ve škole:

  Nepozornost, nesoustředění se, vyrušování, odmítání pracovat, chození "za školu", porušování školního řádu, strach z chození do školy, zhoršení prospěchu, problémy s kontaktem se spolužáky (kamarády), obtížné začlenění do kolektivu, účast při ubližování druhým, nebo být obětí šikany.


  Ve volném čase:

  Neprojevení žádného zájmu, neustálé vysedávání u počítače, či televize, stýkání s nevhodnou skupinou lidí.