Kdo jsme?


Charakteristika SVP

SVP VARIANTA je ambulantní preventivně výchovné a poradenské zařízení pro děti a dospívající, jež se ocitnou v náročné životní situaci, převážně ve spojení s problémovým chováním (potíže ve škole, v rodině, osobní a vztahové problémy či poruchy chování). SVP vychází vstříc všem věkovým kategoriím ( od vstupu do školy až frekventanty středních škol ). Poskytuje dále individuální poradenství pro rodiče a učitele.

SLUŽBY ZAJIŠŤUJE:

 • psycholog
 • speciální pedagog
 • sociální pracovnice



Kdy nás vyhledat?

Nejprve je nutné rozeznat běžné zlobení od závažných "poruch chování". Běžné zlobení je přirozený psychický vývoj dítěte, kdežto výchovné problémy představují dlouhodobou zátěž pro všechny zúčastněné a mají negativní vliv na mezilidské vztahy. Je velmi důležité rozpoznat "prvotní signály" a obrátit se včas na pomoc odborníka.



Prvotní příznaky:

  V domácím prostředí:

  Nedodržování pravidel, neplnění svých povinností, nerespektování rodičů, neobvyklé chování, časté hádky, lhaní, podvádění, krádeže, slovní, či fyzická agresivita, pozdní návraty domů, či útěky z domu.


  Ve škole:

  Nepozornost, nesoustředění se, vyrušování, odmítání pracovat, chození "za školu", porušování školního řádu, strach z chození do školy, zhoršení prospěchu, problémy s kontaktem se spolužáky (kamarády), obtížné začlenění do kolektivu, účast při ubližování druhým, nebo být obětí šikany.


  Ve volném čase:

  Neprojevení žádného zájmu, neustálé vysedávání u počítače, či televize, stýkání s nevhodnou skupinou lidí.