Co nabízíme?


Individuální práce s klientem

Analýza situace a postupné řešení problému formou individuálních konzultací.

Práce s rodinou

Společné hledání a zvládání problémových situací, vymezování rolí a přístupu v rodině, zlepšování vztahů a komunikace.

Skupinové programy

Jedná se o vrstevnické skupiny, které si kladou za úkol formovat a podporovat dítě v procesu pozitivních změn:

motivačních (zlepšení školních výsledků, pozitivního prožívání školního prostředí...)

osobnostních (změna náhledu na vlastní chování)

vztahových (zlepšení prožívání interakcí v třídním kolektivu i ve vztazích obecně)

Krizová intervence

Aktuální pomoc v tíživé situaci a poskytnutí kontaktu na další instituce, které se věnují dané problematice.

Práce s třídními kolektivy

Pomoc a podpora kolektivu, ve kterém se vyskytuje nějaký problém. Na zakázku školy uskutečníme konzultaci s pedagogy a několik setkání se třídou. Součástí programu jsou aktivity zaměřené na zvládání a řešení daného problému a průběžné konzultace o vývoji situace s třídním učitelem a dalšími zainteresovanými zástupci školy.

Konzultace pro učitele

Konzultace v individuální nebo skupinové formě nabízíme nejen v rámci intervenčních programů, ale také jako samostatnou aktivitu.