Co nabízíme?


Individuální práce s klientem

Analýza situace a postupné řešení problému formou individuálních konzultací.

Práce s rodinou

Společné hledání a zvládání problémových situací, vymezování rolí a přístupu v rodině, zlepšování vztahů a komunikace.

Krizová intervence

Aktuální pomoc v tíživé situaci a poskytnutí kontaktu na další instituce, které se věnují dané problematice.

Konzultace pro učitele

Konzultace v individuální nebo skupinové formě nabízíme nejen v rámci intervenčních programů, ale také jako samostatnou aktivitu.